Helena Strandberg Konservator AB

Vindarnas grotta – Västerås

VINDARNAS GROTTA – VÄSTERÅS

På uppdrag av Västerås kommun utförde Helena Strandberg Konservator AB under hösten 2018 utvändig konservering av bronsskulpturen Vindarnas grotta. Skulpturen av konstnären Eric Grate har stått på sin plats på Fiskartorget framför Stadshuset sedan 1969.

Syftet med rengöringen var bland annat att reducera den gröna kopparkorrosionen och de klargröna betongutfällningar och andra fläckar som fanns här och där på statyn och patinera de ytor på statyn där metallen var bar (till följd av exempelvis svetsning) samt att ta bort klotter, andra fläckar och missfärgningar för att få till en visuellt tilltalande helhet.
Framtill på avsatsen hade skulpturen tidigare öppnats för invändiga åtgärder (detta gjordes av annan utförare som gjorde invändig restaurering).  

Eric Grate framför sin skulptur, gissningsvis runt 1969-70.

Skulpturen var mycket fuktig invändigt p.g.a. att den fogats i nederkant mot granitbasen vilket hindrat dräneringen. Denna fog togs bort. Graniten nedtill hade också blivit missfärgad av vita betongutfällningar.

Med färgfoton från 70-talet som förebild rengjordes seglets insida. Avsikten var att få fram ett levande skikt i varma toner kontrasterande mot den omgivande bronspatinans kallare brungråa färg med dragning åt blågrönt. Rengöringen skedde mestadels mekaniskt med skalpeller och diverse tandläkarverktyg samt vid behov med lösningsmedel. 
Slutligen vaxades och polerades skulpturen. Viss retuschering skedde både före och efter patinering och vaxning.