Helena Strandberg Konservator AB

Vård- & underhållsplaner

VÅRD- & UNDERHÅLLSPLANER

Vi utför Vård- och underhållsplaner (VoU) för offentlig konst i många städer i Sverige. I våra VoU gör vi en inventering av samlingen. Vi mäter upp, beskriver material, gör snabb research kring verket, beskriver tillstånd, skador och orsaker och ger förslag på vilka åtgärder och vilken kompetens som krävs. En sådan VoU är ett bra verktyg för det fortsatta arbetet med att underhålla konstsamlingen.

2019

– VoU för offentlig konst i Haninge 
– VoU för offentlig konst i Uddevalla
– VoU för offentlig konst i Gävle

2018

– VoU för offentlig konst i Karlshamn

2017 – 2014

– VoU för offentlig konst i Nacka kommun (2017, 2016, 2015 & 2014 – se även bilder nedan)
– VoU för offentlig konst i metall för Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad (2016-2017)

VoU Nacka

Våren 2014 och 2015 upprättade vi en Vård- och underhållsplan för offentlig konst i Nacka kommun, på uppdrag av Kulturförvaltningen.

VoU Halmstad

2012 upprättade vi en vård- och underhållsplan för den offentliga konsten i Halmstad kommun på uppdrag av Konstenheten, Kulturförvaltningen.

Vi hade i samband med detta även en kursdag för personal vid Tekniska förvaltningen och Kulturförvaltningen om vård och underhåll av offentlig konst. I samband med detta konserverade vi skulpturen Flicka i balja, av Lena Cronqvist som köpts in 2007/2009. Skulpturen blir snabbt nersmutsad av fågelträck eftersom fåglar bygger bon i de stora träden ovanför.

VoU Skövde

2012 upprättade vi tillsammans med Strömer Stenkonservering en vård- och underhållsplan för den offentliga konsten i Skövde kommun. Uppdraget kom från Konstenheten i Skövde kommun.

VoU Östra Kyrkogården i Varberg

2012 utförde vi tillsammans med Stenkonservering Väst en vård- och underhållsplan för Östra kyrkogården i VarbergDenna ledde senare till kyrkoantikvarisk ersättning och arbete med konservering av kulturgravar. Arbetet genomfördes av Stenkonservering Väst, efter konsultation från oss i fråga om gravvårdselement i gjutjärn, sommaren 2014.