Helena Strandberg Konservator AB

Verksamhet

verksamhet

Vår verksamhet är främst inriktad på konservering av metallföremål med specialisering på skulpturer i offentlig miljö och arkitekturbunden metall. Vi utför uppdrag inom hela Norden med bas i Göteborg. Uppdragsgivare är främst förvaltare av konst- och kulturföremål inom kommuner, kyrka, museer och andra organisationer, men även privata uppdragsgivare.

Företaget leds och drivs av Helena Strandberg och baseras på 30 års utbildning, forskning och erfarenhet inom konservering och korrosionsfrågor. Helena Strandberg är konservator, kemist och Fil. Dr. Hon är utbildad kulturhistorisk konservator vid Konservatorskolan i Köpenhamn 1986. 

IMG_2711 retusch

Helena Strandberg Konservator AB ledde arbetet vid restaureringen av Poseidon i Göteborg 2013.

Efter studier i kemi, konsthistoria och pedagogik disputerade hon 1997 inom konservering av bronsskulpturer vid Göteborgs Universitet med avhandlingen Perspectives on bronze sculpture conservation – Modelling copper and bronze corrosion. Sedan dess har hon arbetat som utförande konservator och konsult men även med förvaltning av offentlig konst och undervisning.

Vi utför totalentreprenader självständigt och vid behov med underleverantörer, och deltar även som underleverantörer vid större byggentreprenader.

Vi har lång erfarenhet av att hantera komplexa projekt inom konservering med flera aktörer inblandade. Företaget har flera konservatorer och underleverantörer vilket ger bred kompetens, dessutom samarbetar vi vid behov med ytterligare hantverkare och konservatorer som är specialiserade på andra material.

Helena Strandberg Konservator AB är ledande experter på konservering av bronsskulpturer.