Helena Strandberg Konservator AB

Konservering

KONSERVERING

Konservering innebär preventiva eller aktiva åtgärder i syfte att fördröja nedbrytningsprocesser. Det är en tvärvetenskaplig aktivitet som kräver förståelse för materialet såväl som för de värden som föremålen representerar.

Vi arbetar med preventiv konservering, t.ex. vid demontering, packning, magasinering och transport av föremål och deltar vid underhållsåtgärder som kan uträttas av andra utförare. Vi ger också råd i samband 

med inköp av nya konstverk och vid utplacering av konst. Regelbunden besiktning av konst är exempel på andra preventiva åtgärder.

Vi arbetar som utförare med aktiv konservering av bronsskulpturer. Det kan innebära rengöring för att ta bort skadliga föreningar, beläggningar och klotter och integrera färgkontraster i ytan så att form och ornamentik blir tydligare.

På bronsskulpturer lägger vi vax på skulpturerna som skyddar patinan och framhäver formen. För det mesta använder vi egentillverkade vaxer anpassade och testade för varje unik patina.

Vi utför även aktiv konservering av skulpturer i andra metaller, metallinventarier samt arkitekturbunden metall.

Vi deltar vid restaureringsprojekt av metallföremål och samarbetar då med specialiserade hantverkare som smeder, svetsare, bronsgjutare, kopparslagare, modellörer, målare etc.

Vid komplexa problemställningar samarbetar vi med konservatorer specialiserade på andra material.