Helena Strandberg Konservator AB

Analyser

ANALYSER

Vi är specialiserade på korrosionsfrågor och nedbrytningsmekanismer. Helena Strandberg är oorganisk kemist och konservator och kan bistå med såväl förundersökning som analyser och tolkning av resultat. Tolkning av analyser sker utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Vi utför analyser med handhållen bärbar XRF (x-ray fluorescence analysator) och kan erbjuda tjänster för:
– legeringsanalys
– färgpigment
– spårämnen av tungmetaller som bly

Vi samarbetar även med institutioner som har instrument för analyser, t.ex. XRD (röntgendiffraktion) för kristallina föreningar.

Helena Strandberg utför XRF-analys på John Ericssons huvud.