Analyser

ANALYSER

Vi är specialiserade på korrosionsfrågor och nedbrytningsmekanismer. Helena Strandberg är oorganisk kemist och konservator och kan bistå med såväl förundersökning som analyser och tolkning av resultat.

Tolkning av analyser sker utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Vi utför analyser med SEM-EDS (scanning electron microscopy) såväl som enklare kemiska analyser. Vi samarbetar även med institutioner som har instrument för analyser, t.ex. XRD (röntgendiffraktion) för kristallina föreningar.

Vi planerar även inköp av en handhållen bärbar XRF (X-ray flourescence analysator). Vi kan då erbjuda tjänster för:
– legeringsanalys
– färgpigment
– spårämnen av tungmetaller som bly