Helena Strandberg Konservator AB

Projektledning

PROJEKTLEDNING

Vi har vi stor vana av att samordna, leda och vara beställarens ombud i konserverings- och restaureringsprojekt.

Vi utför totalentreprenader i konserveringsprojekt och deltar som underleverantör vid större entreprenader.

Helena Strandberg har utbildning i Praktisk projektledning (NOVO utbildning) och Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U (Sveriges Byggindustrier).