Vård- & underhållsplaner

VÅRD- & UNDERHÅLLSPLANER

2019
  • VoU för offentlig konst i Uddevalla
  • VoU för offentlig konst i Haninge
 
2018
  • VoU för offentlig konst i Gävle
  • VoU för offentlig konst i Karlshamn
 
2017
  • VoU för offentlig konst i Nacka
  • VoU för offentlig konst i Sundbyberg
  • VoU för offentlig konst i Göteborg (2016-2017)
VoU Nacka

Våren 2014 och 2015 upprättade vi en Vård- och underhållsplan för offentlig konst i Nacka kommun, på uppdrag av Kulturförvaltningen.

VoU Halmstad

2012 upprättade vi en vård- och underhållsplan för den offentliga konsten i Halmstad kommun på uppdrag av Konstenheten, Kulturförvaltningen.

Vi hade i samband med detta även en kursdag för personal vid Tekniska förvaltningen och Kulturförvaltningen om vård och underhåll av offentlig konst. I samband med detta konserverade vi skulpturen Flicka i balja, av Lena Cronqvist som köpts in 2007/2009. Skulpturen blir snabbt nersmutsad av fågelträck eftersom fåglar bygger bon i de stora träden ovanför.

VoU Skövde

2012 upprättade vi tillsammans med Strömer Stenkonservering en vård- och underhållsplan för den offentliga konsten i Skövde kommun. Uppdraget kom från Konstenheten i Skövde kommun.

VoU Östra Kyrkogården i Varberg

2012 utförde vi tillsammans med Stenkonservering Väst en vård- och underhållsplan för Östra kyrkogården i Varberg. Denna ledde senare till kyrkoantikvarisk ersättning och arbete med konservering av kulturgravar. Arbetet genomfördes av Stenkonservering Väst, efter konsultation från oss i fråga om gravvårdselement i gjutjärn, sommaren 2014.