Uppdragsgivare

UPPDRAGSGIVARE

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är offentliga aktörer. 
Däribland återfinns:
 • Kommuner, kulturförvaltningar, tekniska förvaltningar, parkförvaltningar
 • Landsting/regioner, konstenheter
 • Museer
 • Universitet
 • Svenska kyrkan
 • Statens fastighetsverk
 • Andra myndigheter med konstsamlingar 
 
Till våra privata beställare hör:
 • Fastighetsägare
 • Auktionsverk och gallerier
 
Nedan följer en lista på ett urval av uppdragsgivare vi haft genom åren:
 • Bergen kommun, Bergen Kunstmuseum (2006-2014)
 • Universitetet i Bergen (2013-2014)
 • Nacka kommun, Kulturförvaltningen (2014-)
 • Göteborgs kommun, Park- och naturförvaltningen (2000-)
 • Halmstad kommun, Kulturförvaltningen (2012, 2014)
 • Helsingborg kommun, Kulturmagasinet och Stadsbyggnadskontoret (2006-2015)
 • Kristianstad kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen och Konsthallen (2011-2014)
 • Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård (1998-2015)
 • Varberg kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen (2014-2015)
 • Västerås konstmuseum (2014-2015)
 • Oslo kommune, Kunst i Oslo, Kulturetaten (2009-2015)
 • Oslo kommune, Oslo Rådhustjeneste (2012)
 • Skövde kommun, Konstenheten (2011-2012)
 • Statens Fastighetsverk (2015)
 • Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, Göteborg (2013)
 • Svenska kyrkan i Borlänge (2012, 2015)
 • Region Skåne (2014)
 • Vigelandmuseet, Oslo kommune (2012)