Helena Strandberg Konservator AB

Uppdragsgivare

UPPDRAGSGIVARE

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är offentliga aktörer, men vi har även privata beställare. 
Exempel på uppdragsgivare:
  • Kommuner, kulturförvaltningar, tekniska förvaltningar, parkförvaltningar
  • Landsting/regioner, konstenheter
  • Museer
  • Universitet
  • Svenska kyrkan
  • Statens fastighetsverk
  • Andra myndigheter med konstsamlingar 
  • Fastighetsägare
  • Auktionsverk och gallerier
  • Konstsamlare