Helena Strandberg Konservator AB

Tjänster

Vi är specialiserade på metallkonservering och arbetar främst med offentlig konst av metall, arkitekturbunden metall, metallinventarier i kyrkor och byggnader, men även med recenta och arkeologiska föremål i samlingar och kulturhistoriska föremål i andra material. Vi:

  • upprättar vård- och underhållsplaner för offentlig konst, metallinventarier, och arkitekturbunden metall
  • utför förundersökningar inför konservering och restaurering
  • utför tekniska och kemiska analyser
  • projektleder och samordnar restaurerings- och konserveringsentreprenader
  • utför konservering av metallföremål
  • besiktigar metallinventarier och offentliga skulpturer
 

Vi samarbetar vid behov med specialiserade hantverkare och konservatorer som är specialister på andra material. Vi arbetar genom flera nätverk där bredare kompetens efterfrågas, t.ex. nätverket Vårda och bevara i Skåne.