Tjänster

TJÄNSTER

Vi är specialiserade på metallkonservering och offentlig konst, arbetar främst med offentlig konst av metall, arkitekturbunden metall, metallinventarier i kyrkor och byggnader, men även med recenta och arkeologiska föremål i samlingar och kulturhistoriska föremål i andra material. Vi:

 

Vi samarbetar med specialiserade hantverkare och konservatorer som är specialister på andra material vid behov. Vi arbetar genom flera nätverk där bredare kompetens efterfrågas, t.ex. nätverket Vårda och bevara i Skåne.