Förundersökningar

FÖRUNDERSÖKNINGAR

Innan konservering påbörjas bör det göras en förundersökning som anger på vilket sätt konserveringen ska utföras och vilket resultat som önskas.

Förundersökningen består ofta av:
  • Genomgång av arkiv och källmaterial
  • Intervjuer med konstnär och andra personer
  • Historik, tillblivelse och tidigare åtgärder
  • Tidigare åtgärder
  • Teknisk beskrivning
  • Tillståndsbeskrivning, skador och orsaker
  • Dokumentation
  • Naturvetenskapliga analyser
  • Metodtest
  • Åtgärdsförslag

Helena Strandberg är både kemist och konservator och kan bistå
med 
förundersökningar men även med analyser och tolkning av resultat.