Helena Strandberg Konservator AB

Förundersökningar

FÖRUNDERSÖKNINGAR

Innan konservering påbörjas bör det göras en förundersökning som anger på vilket sätt konserveringen ska utföras och vilket resultat som önskas.

Förundersökningen består ofta av:
  • Genomgång av arkiv och källmaterial
  • Intervjuer med konstnär och andra personer
  • Historik, tillblivelse och tidigare åtgärder
  • Tidigare åtgärder
  • Teknisk beskrivning
  • Tillståndsbeskrivning, skador och orsaker
  • Dokumentation
  • Naturvetenskapliga analyser
  • Metodtest
  • Åtgärdsförslag

Helena Strandberg är både kemist och konservator och kan bistå
med 
förundersökningar men även med analyser och tolkning av resultat.