Förundersökningar

FÖRUNDERSÖKNINGAR

Innan konservering påbörjas bör det göras en
förundersökning som anger på vilket sätt konserveringen
ska utföras och vilket resultat som önskas.

Förundersökningen består ofta av:
  • Genomgång av arkiv och källmaterial
  • Historik tillblivelse och tidigare åtgärder
  • Undersökning av objekt
  • Tillståndsbeskrivning
  • Skadebeskrivning
  • Dokumentation
  • Naturvetenskapliga analyser
  • Metodtest
  • Åtgärdsförslag
Mekanisk rengöring.

Helena Strandberg är kemist och konservator och kan bistå med 
förundersökningar men även med analyser och tolkning av resultat.