Helena Strandberg Konservator AB

Villa Korndal – Mölndal

VILLA KORNDAL – MÖLNDAL

2012 kontaktades konservator Helena Strandberg för att undersöka kulören på äldre färgskikt på kolonner på Villa Korndal i Mölndal.
Skrapning gjordes på en av den södra terrassens kolonner med skalpell i området där fönstret tagits bort och där gamla färgskikt från tiden före ombyggnaden av terrassen fanns kvar.

Villa Korndal 1890-tal västfasad

Villa Korndal, 1890-tal.

Det äldsta beigegula skiktet syns här med ljusgrå mellanfärg och röd blymönja under. Det vita brutna skiktet som liknar putsens färg (i bakgrunden) tycks vara ett senare skikt från 1800-talet.

Slutsatser
  • Den ursprungliga kulören från 1870-talet var troligtvis den beigegula varma färgtonen.
  • På fotot från 1890-talet är färgen ljusare vilket troligtvis är en vit bruten ton med flera lager av vitt under.
  • Under 1900-talets två första decennier var färgen på södra terrassen (troligtvis smutsbeige eller beigegrön) mörkare, men på västra terrassen tycks balustraderna vara ännu mörkare enligt fotografi.
  • Efter ombyggnaden på 1920-talet har kolonnerna varit mörkt målade.
  • Den sista tiden har färgen varit svart i tjocka skikt.
  • Om beställaren önskar att kolonnerna ska målas i tidiga färgtoner så rekommenderas 1800-talets färger d.v.s. den beigegula varma färgtonen eller den vita brutna från 1890-talet.