Helena Strandberg Konservator AB

Tritonbrunnen – Skövde

TRITONBRUNNEN – SKÖVDE

Tritonbrunnen i gjutjärn är utförd av Eric Unge och uppsatt i Skövde 1859. Vid restaurering av historiska konstruktioner krävs samarbete mellan många olika specialister.
 
Förundersökning

Förundersökningen i detta projekt utfördes av Helena Strandberg 2011. Här undersöktes Tritonbrunnens historia och restaureringshistorik. Teknisk beskrivning, skador, tillstånd, krav till färgsystem, samt stränga krav på leverantör och åtgärdsförslag.

Skulpturen hade på 1980-talet blivit hårt restaurerad och målad med klor-kautchukfärg. Av detta skäl och på grund av att skulpturen utsätts för fuktig miljö och roterande vatten valdes ett modernt färgsystem vid restaureringen (EP-PU).

Upphandling

Detta var underlaget till upphandlingen. Uppdraget från Skövde kommun (Tekniska förvaltningen och Konstenheten) gick till Z-metallform AB med Sulalampis blästring och industrimålning AB i Södertälje som underleverantör och utfördes under 2011-2012. Metallhantverk som svetsning, lödning och tennspackling utfördes av restaurator Cai Zetterström vid Z-metallform AB. Blästring och målning utfördes av Markku Sulalampi.

Samordning

Konservator Helena Strandberg var beställarens ombud och samordnare för restaureringsprocessen.


Restaurering

Restaureringen utfördes under 2011-2012 i verkstad. Skulpturen svepblästrades först för att vi skulle ha möjlighet att kanske hitta färgrester på den tidigare hårt restaurerade ytan. Och vi hittade några färgspår i ett hörn!


SEM-EDS analys

Färganalyser utfördes i samarbete med Kerstin Lyckman vid Färgarkeologen som gjorde ingjutna färgsnitt och mikroskopering. Helena Strandberg utförde SEM-EDS och gav förslag på färgkod. Krom identifierades i det gamla färgskiktet vilket indikerade viridian (d.v.s. den hydratiserade formen av pigmentet kromoxidgrönt). Även andra pigment (violetta) kunde skönjas.

Tritonbrunnen 1920.

Tritonbrunnen 1880.