Helena Strandberg Konservator AB

Solglitter – Kristianstad

SOLGLITTER – KRISTIANSTAD

2011 gjorde vi en förundersökning och konservering av Carl Milles bronsskulptur Solglitter från 1918 (som även kallas Najad på delfin). Kalkkrustor togs bort med flera olika metoder. Arbetet utfördes på uppdrag av Kristianstad kommun.