Helena Strandberg Konservator AB

Ikaros

IKAROS – KRISTIANSTAD

Sommaren 2014 konserverade vi stålskulpturen Ikaros av Palle Pernevi från 1966, efter en förundersökning med metodtest som vi utfört 2013. Arbetet utfördes på uppdrag av Kristianstad kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Ikaros är en fontänskulptur i rostfritt stål som står uppställd på Kristianstad torg. Skulpturens yta har sedan lång tid tillbaka varit täckt av en hård tjock kalkkrusta och den rika ornamentiken och stålets glans var dold. Många olika metoder användes för att ta bort kalken som satt mycket hårt, bl.a. blästrades statyn med glaspärlor.

DSC_0594

Ikaros i verkstaden efter konservering.

Syftet var i första hand inte att avlägsna all kalkbeläggning från ytan. Däremot ville vi uppnå en bra rengöringsnivå som kunde skänka skulpturen en slags återfunnen estetisk värdighet. Genom att ge strategiska ytor ett ”blänk” kan solen spela i dem och vattnet ge sin effekt, med resultat att skulpturen får nytt liv och ger ett intryck som ligger närmre konstnärens ursprungliga intentioner.

Klicka på bilderna ovan för att se de i större storlek.