Helena Strandberg Konservator AB

Sjøfartsmonumentet – Bergen

SJØFARTSMONUMENET – BERGEN

På Torgallmenningen i Bergen invigdes 1950 Sjøfartsmonumentet av Dyre Vaa. Mellan åren 2002 och 2010 har den årligen spolats med varmt vatten och tryck – främst stenen men även bronsdelarna. 2007 gjorde Helena Strandberg Konservator på uppdrag av Bergen Bydrift en undersökning för att föreslå åtgärder för att rengöra monumentet mer noggrant.

2010 beslöts efter tester inför rengöring att monumentets bronsdelar skulle torrisblästras. Isblästring lämpar sig ibland mycket väl för rengöring av krustor och beläggningar på bronser – särskilt bronsdelar som stått i regnskugga och har tjockare krustor. I det här fallet blev relieferna renare och fick en slätare och grönare yta. Detta uppdrags lämnades av Bergens Konstmuseum.