Helena Strandberg Konservator AB

Röd vind – Bergen

RÖD VIND – BERGEN

Skulpturen Röd Vind av Arnold Haukeland är daterad till 1978. Den är utförd i bemålad stål och placerad i Byparken i Bergen, Norge.

2013-2014 gjorde Helena Strandberg Konservator AB en förundersökning inför restaurering av statyn. Detta skedde på uppdrag av Bergens Kunstmuseum.