Helena Strandberg Konservator AB

Poseidon – Göteborg

POSEIDON – GÖTEBORG

1921 fick Carl Milles uppdraget av Charles Felix Lindbergs donationsfond (CFL) att utföra en springbrunn till Götaplatsen i Göteborg. Sex år senare – 1927 – blev brunnskaret i patinerad brons färdigt. Det dröjde dock fyra år till innan mittskulpturen kom på plats 1931. ”Milles grönmålade kolossalbeläte” väckte då uppseende bland allmänheten.

Förundersökningar

2010 utförde Helena Strandberg förundersökningar, historisk undersökning och analys av patina, inför konservering av Poseidon, på uppdrag av Park- och Naturförvaltningen i Göteborg i samarbete med SVK.

De historiska undersökningarna visade att skulpturen ursprungligen var grönpatinerad enligt Carl Milles intention. Analyser visade att den bruna beläggningen på skulpturen innehöll silikonpartiklar från stora mängder fogmaterial som använts för att täta skålen, samt järnpartiklar från gjutjärnsrör i vattenledningssystemen. Encelliga alger växte på den rostbruna beläggningen. Den ljusgröna relativt tjocka patinan på skulpturen innehöll brochantit, tennoxid och troligtvis spår av gerhardit (basiskt kopparnitrat) vilket indikerar ursprunglig artificiell patina.

Konserveringens syfte var:

  • att bevara den ljusgröna patineringen
  • att ta bort den bruna beläggningen av rost och silikonpartiklar utan att skada den ljusgröna mjuka tunna patinan undertill
  • att behandla skulpturen med ett skyddande lager vax efteråt för att konsolidera och skydda patinan
  • att finna ett lämpligt vax som bibehåller en grön färg på patinan 
Konservering

2011 utfördes restaureringen av fontänen. Helena Strandberg var ansvarig konservator och platschef vid konserveringen och utförde metodutveckling för rengöring och vaxning, torrisblästrade, samt utförde mekanisk rengöring av brons med skalpell och retuschering/patinering av bronser. Torrisblästring visade sig vara en lämplig metod vid lågt tryck och utfördes tillsammans med ISAB men behövde kompletteras med manuell rengöring. SVK:s personal deltog vid den 

mekaniska rengöringen och vaxningen, under handledning av Helena Strandberg. Samtidigt restaurerades pumphus, rör och utrymmet under fontänen. Ny belysning sattes också upp i brunnskaret.

Klicka på bilderna ovan för att se de i större storlek.