Helena Strandberg Konservator AB

Pollare – Göteborg

POLLARE – GÖTEBORG

Pollarna i gjutjärn ställdes upp på Götaplatsen 1923. Vid denna tidpunkt var de även placerade runt det första karet till Poseidonfontänen. På bilden nedan tycks dock pollarna inte vara färdigmålade.

Vi utförde en förundersökning inför restaurering på uppdrag av Park- och Naturförvaltningen 2013. Färgen på pollarna hade då börjat flagna och mattas av, samt hade börjat få synliga rostpartier.

Det fanns många färgskikt kvar på pollarna och de bättringsmålades troligtvis på plats vid detta tillfälle. Den klara orange färgen som syns i underliggande skikt är troligtvis urethanmönja som användas mellan 1960- och 1990-talet varefter den fasades ut p.g.a. blyinnehållet. Urethanet var kompatibelt med alkyd och linolja. Troligtvis ommålades pollarna på 1990-talet med alkydpansar och alkyd.

IMG_9539

Ingen skriftlig dokumentation fanns över tidigare åtgärder, men en ommålning hade skett på 1990-talet. Genom idogt sökande efter personer som var med kunde viss information erhållas.

Vi utförde färgundersökningar av ingjutna färgsnitt i samarbete med Kerstin Lyckman vid Färgarkeologen. Våra SEM-EDS-analyser visade spår av oorganiska pigment i linoljan och vi kunde efter analysen

föreslå följande:

  • Täckfärg pollare: Linolja med grafit och vitt pigment
  • Täckfärg blått band: Linolja med monastralblått brutet
  • Stjärnor och emblem: Oljeförgyllning med slagmetall skyddat av transparent skyddsfernissa.

Färgkoder och förslag på färgsystem gavs i rapporten. Vi rekommenderade att bibehålla färgen och bättringsmåla med kompatibel färg efter förbehandling.