Helena Strandberg Konservator AB

Leda med svanen – Bergen

LEDA MED SVANEN – BERGEN

Bronsskulpturen Leda med svanen av Per Ung stod placerad mitt i en damm i Botanisk hage i Bergen i Norge. Korrosionsutfällningar hade bildats på grund av fel i gjutningen. Skulpturen fick efter konserveringen 2013 istället en placering inomhus.

Före konservering.

Efter konservering.