Helena Strandberg Konservator AB

Läckö Slottskyrka

LÄCKÖ SLOTTSKYRKA

2014 utförde vi en SEM-EDS analys och åtgärdsförslag för en silverrelief från Läckö slottskyrka.

En liten bit av en flaga analyserades med SEM-EDS av Helena Strandberg. Provet lades på ledande kopparfolie och sputtrades med kol innan analysen.

Sammanfattning av SEM-EDS resultat:

  • Baksidan av flagan där den gula beläggningen tagits bort – silvrig yta – består av silver (Ag) legerat med ca 5% palladium (Pd) och ca 5% koppar (Cu). Kopparoxid faller ner som små korn från ytan som är porös. Klorid (Cl) detekteras också.
  • Framsidan av flagan – som är mörkt brunsvart som reliefens framsida – innehåller (förutom legeringen av Ag-Cu-Pd) kalcium (Ca), klorid (Cl), svavel (S), och syre (O). Kopparhalten är ofta högre vilket indikerar att kopparoxid

gör ytan mörk. Svavelmängden är inte så stor varför förekomst av silversulfid är mindre trolig. Kalk härrör troligtvis från putsdamm. Kloriderna på den mörka ytan som även finns på baksidan är troligtvis en av anledningarna till att ytan mörknat. De kan komma från oförsiktig rengöring eller från limmet.

  • Den gulvita beläggningen som finns på baksidan av flagan (P2) visar på kisel (Si) och syre (O). Även kväve (N) an detekteras. Detta är troligtvis silikonrester från lim, och eventuellt även kväve (N) härrörande från animaliskt lim, kasein eller nitrilgummi.