Helena Strandberg Konservator AB

Kopparmärra – Göteborg

KOPPARMÄRRA – GÖTEBORG

Efter genomförd förundersökning på uppdrag av Park- och Naturförvaltningen i Göteborg sattes i april 2018 det praktiska arbete igång med att konservera den av många göteborgare välbekanta ryttarstatyn i brons som blivit en populär mötesplats. ”Vi ses vid Kopparmärra!” är med relativt stor säkerhet en fras som yttrats många gånger. Statyn, som föreställer kung Karl IX på sin häst, är gjord av skulptören John Börjesson. Den var från början placerad på andra sidan vägen och vänd åt motsatt håll. När trafiken skulle byggas ut i mitten av 1930-talet flyttades Kopparmärra till sin nuvarande plats.

Kopparmärra innan flytten till sin nuvarande plats.

Kung & häst glänser i septembersolen efter konserveringen, 2019.

Då monumentet (staty, postament och stensockel) är drygt tio meter hög och inga dokument finns om att varken konservering eller rengöring skett sedan invigningen 1904 så var detta projekt mycket omfattande. Arbetet pågick under fem månader och monumentet avtäcktes i mitten av september 2018 – exakt 114 år senare (så när som på en vecka).
 

Rengöring

Skulpturen rengjordes uppifrån och ner – kung & häst följt av postamentet och till sist stensockeln (som rengjordes av Stenkonservering Väst). 

Tjocka beläggningar av svart krusta fanns i regnskyddade områden och dessa kunde delvis tas bort med skalpell vid våt rengöring. Skulpturen hade också en framträdande beige beläggning som troligen härrörde från cementdamm från

flytten 1936-37. Olika tidsödande manuella metoder nyttjades för att få bort denna – dock utan tillfredställande resultat. Vidare blästrades alla bronsytor med vegetabiliskt granulat – närmare ett ton gick åt. Den framträdande ljusgröna patinan fick då en djupare ton, och tidigare nämnda beige beläggning reducerades påtagligt med hjälp av denna metod. På det stora hela jämnades kontrasterna i patinan ut och gav ett lugnare intryck.

IMG_0671

Norrsidan av hästens mage med mycket markanta
svarta områden.

IMG_1915 2

Hästmage efter konservering och vaxning.

Metallarbete

En av sporrarna på kung Karl IX:s hälar saknades, och en del av hästens betsel hade tidigare fallit ner och deformerats (men omhändertagits). Med dessa gamla delar som förlagor gjöts nya bronsdelar. Arbetet med detta gjordes av Vladimir Stoces (Artlink). De nygjutna delarna patinerades med svavellever vartefter de gröntonades med kloridfria kopparsalter och värme. Kungens svärd, som var en rekonstruktion från 1970-talet och delvis hade en väldigt rödaktig patina, genomgick samma procedur. 

Vaxning

Slutligen vaxades monumentet. På häst och kung använde vi Cosmoloid 80H vilket behåller ljusheten i patinan. Till postamentet nyttjades J-vax (HSKAB) som gör patinan mörkare – vilket vi ansåg vara estetiskt fördelaktigt i förhållande till häst och kung.

Vaxning pågår.

Kungens ansikte innan påbörjat arbete.

Kungens ansikte efter konservering och vaxning.