Helena Strandberg Konservator AB

Jean d’Aire – Olso

JEAN D’AIRE – OLSO

Auguste Rodins bronsskulptur av Jean d’Aire, på norska med titeln ”Mannen med nøkkelen” är en av få Rodinskulpturer som finns i Norge. Den är en av sex skulpturer i gruppen ”Borgarna i Calais” och skänktes av Frits Thaulow till Kristiania 1902. Det är det första gjutna exemplaret av Jean d’Air som fristående skulptur och gjöts i Belgien.

Den franska skulpturen skapade mycket debatt i Kristiania innan den sattes upp och flera framträdande personer ansåg att utländska skulpturer inte skulle pryda offentliga platser i staden. Åsikterna om skulpturen och dess placering blev långdragna. Slutligen sattes statyn upp den 20 augusti 1902 vid Solli plass och har sedan dess stått utomhus oskyddad.

På uppdrag av Kunst i Oslo, vid Oslo kommun, utförde vi under 2014-2015 ett projekt med syfte att genom arkivstudier och undersökning av skulpturen beskriva och diskutera skulpturens tillkomst, konstnärens intentioner, tillstånd och hur den kan behandlas, skyddas, och förmedlas på ett hållbart sätt för framtiden. 

Projektet utfördes i samarbete med NTNU (Trondheims Universitet). Skulpturen togs ned från sin sockel och en teknisk undersökning utfördes genom okulär besiktning och patinastratigrafi. Dessutom utfördes analyser av legering och patina av NTNU med XRF, SEM-EDS, Eddy current och Hyper Spectral Imaging (HIS).

Skulpturen i Oslo har en mycket tunn vittrad ljusgrön patina som fortsätter att vittra genom den sura nederbörden i utomhusmiljön. Skulpturen står högt placerad och är inte så väl synlig för allmänheten på sin plats i Sommeroparken. I flera uttalanden lade Rodin vikt på att konsten skulle förädla, fostra och utbilda publiken i

enligt sekelskiftets bildningsideal. Han önskade att skulpturen skulle stå placerad tillgänglig för allmänheten och inte ensam i en park. Sockelhöjden var också något som engagerade konstnären, och när det gällde skulpturgruppen ”Borgarna i Calais” önskade han att den hade placerats i marknivå vilket inte skedde. Frågorna kring den framtida placeringen kom att diskuteras vidare. Ett konserveringsförslag gavs med syfte att konsolidera patinan och utjämna färgkontraster i patinan genom rengöring och vaxning.