Helena Strandberg Konservator AB

Järntorgsbrunnen – Göteborg

JÄRNTORGSBRUNNEN – GÖTEBORG

1998-2000 konserverades Järntorgsbrunnen i sex delar i brons av Tore Strindberg (1924). Helena Strandberg Konservator AB utförde arbetet på uppdrag av Göteborgs stad, Trafikkontoret, i samband med ombyggnaden av Järntorget.

Järntorgsbrunnen vid invigningen den 12 oktober 1921.