Helena Strandberg Konservator AB

Gustav II Adolf – Göteborg

GUSTAV II ADOLF – GÖTEBORG

Konserveringen av Gustav II Adolf-statyn från 1854 utfördes under hösten 2013 och våren 2014 av Helena Strandberg Konservator AB. Arbetet med bronsskulpturen och de fyra kandelabrarna utfördes på uppdrag av Göteborgs Kommun, genom Park- och Naturförvaltningen.

Undersökningar

Vid besiktningen i september 2013 när ställningen byggdes runt skulpturen var det tydligt att många sprickor och utfällningar fanns på skulpturen och även många mekaniska skador på de fyra kandelabrarna. Det hade också borrats hål och gjorts reparationer i bronsen vid tidigare tillfällen. Arbetet under hösten samma år bestod därför i att göra en rad undersökningar för att härleda orsakerna.

Videoskopiundersökningen visade att skulpturen var väl bevarad invändigt, och utfällningarna på utsidan visade sig komma från skador i Gustavs vida och komplexa kappa som mäter 8 m i nederkanten. Kärnmassa inuti bronskappan spränger sönder bronsen inifrån. Analyser av utfällningar med SEM-EDS och XRD visade att kärnmassan främst innehöll gips som färgats orange av rost. En av utmaningarna var att åtgärda detta.

Metallarbete

Metallarbetet på statyn och kandelabrarna utfördes av metallhantverkare Arta Dheghanpour genom skärning, rensning och svetsning av sprucken brons på kappan. Svärdet som var sprucket rekonstruerades genom nygjutning i brons, och även nygjutningar av beslag till kandelabrarna gjordes. De nya bronsdelarna patinerades därefter för att likna de gamla.

 

Rengöring och vaxning

Rengöring av roströda gipsutfällningar och svarta korrosionskrustor på bronsen utfördes under våren 2014. Tätning av sprickorna och hålen i kappan som inte reprarerats utfördes med mjukfog som testats innan. Bronsdelarna retuscherades och vaxades slutligen.

 

 
 

Klicka på bilderna ovan för att se de i större storlek.