Helena Strandberg Konservator AB

Grimelandsreliefen – Oslo

GRIMELANDSRELIEFEN – OSLO

På uppdrag av Oslo Rådhus Forvaltningstjeneste utfördes under hösten 2012 undersökningar, analyser och konservering av Joseph Grimelands förgyllda bronsrelief (utförd och uppsatt ca 1950) ovanför entrén till Oslo Rådhus, av Helena Strandberg Konservator AB.

Undersökningarna visade att reliefen i brons var förgylld med bladguld legerat med silver och därefter patinerad/målad med oorganiska pigment i bindemedel, bland annat kromgult och andra pigment. Bronsbalken under var inte förgylld men lackerad. Skulptören Joseph Grimeland hade ingen önskan om att reliefen skulle vara förgylld. Intentionen var troligtvis att reliefen skulle åldras som en brons med patina.

Reliefen hade utsatts för vittrad cement från balkongen ovanför under 2000-talet vilket skapat vita krustor och gröna korrosionsutblomstringar. Syftet med konserveringen var att ta bort dessa missfärgningar och retuschera reliefen på dessa ytor. Korrosion och krustor på förgyllda ytor togs bort mekaniskt och kemiskt. Dessa ytor retuscherades med bladguld och patinerades enligt den ursprungliga metoden. Hela reliefen rengjordes försiktigt med mikrofibertrasa för att inte skada det resterade guldskiktet. Bronsbalken under rengjordes från mer omfattande grön korrosion med hårdare mekaniska metoder. Hela reliefen vaxades slutligen.