Helena Strandberg Konservator AB

Flicka och fågel – Västerås

FLICKA OCH FÅGEL – VÄSTERÅS

Sommaren 2014 konserverade vi skulpturen Flicka och fågel som är utförd av Axel Wallenberg 1950. Uppdragsgivare var Västerås Konstmuseum.

Skulpturen flyttades från Gideonsbergsskolans gård till en park i närområdet och det var ett lämpligt tillfälle att åtgärda skulpturen som sedan lång tid tillbaka var täckt av klotterfärg. Det var flera som passerade förbi när vi arbetade med skulpturen som mindes den från sin skoltid och uppskattade att den placerades ut i parken.