Helena Strandberg Konservator AB

Flicka med fågel – Malmö

FLICKA MED FÅGEL MALMÖ

Bronsskulpturen Flicka med fågel av Ivar Johnsson är hemmaboende i parken utanför Skånes Universitetssjukhus i Malmö och sattes upp 1963. Statyn genomgick under våren konservering hos oss. 

Hela skulpturen rengjordes och med hjälp av blästring togs sedan det gamla färgskiktet bort (bortsett från fågeln). Efter påläggning av transparent grund- och mellanfärg gjordes en oljeförgyllning av förgyllare Jonny Hammar. Slutligen fick fågeln ny blå färg. 

Efter avslutat arbete.

Efter avslutat arbete.

Innan påbörjat arbete.