Helena Strandberg Konservator AB

Diana – Helsingborg

DIANA – HELSINGBORG

Skulpturen Diana, eller Jakt som den också kallas, av skulptören Christian Eriksson (1858-1935) tillkom 1919. Den är inspirerad av intryck från hans tidigare studietid i Paris och Rom. Bronsskulpturen donerades år 1920 av direktör Malte Sommelius och placerades i Slottsparken i Helsingborg. Gamla foton visar att skulpturen ursprungligen hade en jämn, blank och relativt mörk patina.

Med åren har skulpturen gradvis blivit mattare svart, och ljusgröna partierna har bildats på regnexponerade ytor. Detta är en karakteristisk utveckling för bronser utomhus. Färgkontrasterna förvränger upplevelsen av formen. 

2011, på uppdrag av Kulturmagasinet i Helsingborg utfördes torrisblästring, rengöring och vaxning av skulpturen. Efter vattentvätt togs partier med svarta krustor bort mekaniskt med skalpell ner till kupritskiktet, eller jämnades ner till ett mer enhetligt svart skikt.