Helena Strandberg Konservator AB

Bon voyage – Helsingborg

BON VOYAGE – HELSINGBORG

Skulpturen Bon Voyage – daterad 1992 av Carl Magnus och placerad utanför Knutpunkten i Helsingborg – konserverades 2013 på uppdrag av Stadbyggnadskontoret och Kulturmagasinet i Helsingborg.

Skulpturen utgörs av två bronsdelar placerade ovanför en vattenbassäng med granitkant. Flera fontänmunstycken sprutar under sommarhalvåret vatten upp på bronsdelarna som belyses underifrån. Kalkbeläggning har därför uppkommit på nedre delen av skulpturen. 

Kalkkrustor togs bort mekaniskt och med torrisblästring. Skulpturen retuscherades därefter genom grönpatinering och vaxades slutligen.

Klicka på bilderna ovan för att se de i större storlek.