Helena Strandberg Konservator AB

2000

JÄRNTORGSBRUNNEN