Helena Strandberg Konservator AB

Flöjtspelande ängel rengörs från 57 års smuts